Liên Hệ

* Bắt Buộc

Thông Tin Liên Hệ

Khách sạn DENDRO
Công ty TNHH Thái Hòa Phú

Địa Chỉ: 90-92 đường Trần Phú Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Phone: (+84) 58 3.525.757/ 3.523.352
Fax: (+84) 58 3.524.224
Email: smm@dendrohotel.com.vn
Đặt Phòng
search
Language Tiếng Việt English Tripadvisor Facebook